• Anna personale

  02/04/2020

   

  Personale som ikkje jobbar på avdelingane:

  May Britt Horvei - kjøkkenansvarleg i 93,3 % stilling 

  Lotfi Yarmemet - reinhaldar i 56,6 % stilling

  Anne Ragnhild Dolve Kyte - dagleg leiar i 100 % stilling

  Faste vikarar er:

  Kaia Klein

  Torstein Bakketun Kyte

  Julie A. Helland

  Vilde Løyning Gjernes

  Veslemøy Gjelland Midthun    

   

 • Info om personale

  02/04/2020

  Barnehagen har 29 tilsette på 24,79 årsverk, samt nokon faste vikarar og nokon i ulike permisjonar. Me har 4 menn i barnehagen, derav 2 med førskulelærarutdanning.

  Det er 4 pedagogiske leiarar med førskulelærarutdanning, 4 førskulelærarar i barnehagen, 1 barnehagelærar og 2 støttepedagogar. Det er altså 2 pedagoger på kvar avdeling. Me har 6 utdanna barne- og ungdomsarbeidar, 8 barnerettleiarar, der 1 går på kveldsskule for å bli barne-og ungdomsarbeidarar og 1 skal ta fagprøven til sommaren. Me har 2 lærlingar. 

  Me tek imot studentar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og elevar frå Voss gymnas, barne- og ungdom.

  Me har kjøkkenansvarlege i totalt 93,33 % stilling, som jobber kvar dag og byter på å vere oppe og nede.

  Reinhaldar har 58,5 % stilling.

  Elles er personalet spreidd i alderen frå 19 år til 56 år. Mange er vossingar, men me har og folk frå Hardanger, Bergen, Oslo og Nederland.

  Me har fleire faste vikarar, og dei er stabile og stiller opp når dei trengst.