Dokumenter

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Årsplan for 2020/21
( 4 MB )

Kortversjon årsplan
( 70 KB )

Handlingsplan ved covid-19-pandemien etter trafikklysmodellen
( 15 KB )

Fagområdene - progresjonsplan
( 181 KB )

Handlingsplan mot mobbing
( 1 MB )

Selskapsvedtektene
( 45 KB )

Barnehagevedtektene
( 99 KB )

Foreldreavtalen
( 1 MB )

Årsmelding/-rapport 2019
( 44 KB )

( 0 KB )