Skulestad barnehage SA
 
 
   
Tel: 56512711 -   Fitjavegen 18, 5710  Skulestadmo 
 
Forsiden
Bukkane Bruse
Blåmann
Klatremus
Nøtteliten
Fakta om bhg
Diverse om barnehage
Dokumenter/artikler
Ny Rammeplan
Personale
Styret
SU
Samarbeid
Satsingsområde
Årsplan
Året rundt
Årsmelding
Helse/sjukdommar
Tips/ideer/gode råd
Oppskrifter
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
818521 sidevisninger

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Årsmelding/-rapport 2019
( 44 KB )

Handlingsplan ved mistanke om eller oppdaging av vald eller overgrep mot barn
( 42 KB )

Årsmelding 2018
( 56 KB )

Fagområdene - progresjonsplan
( 181 KB )

Handlingsplan mot mobbing
( 1 MB )

Kortversjon årsplan
( 68 KB )

Årsplan 2019/20
( 4 MB )

Barnehagevedtektene
( 97 KB )

Foreldreavtalen
( 1 MB )

Selskapsvedtektene
( 45 KB )

( 0 KB )