Dokumenter

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Årsplan 2018-19
( 4 MB )

Handlingsplan ved mistanke om eller oppdaging av vald eller overgrep mot barn
( 42 KB )

Barnehagevedtektene
( 97 KB )

Foreldreavtalen
( 1 MB )

Selskapsvedtektene
( 45 KB )

Handlingsplan mot mobbing
( 231 KB )

Fagområdene - progresjonsplan for barnehagetida
( 1 MB )

( 0 KB )