Dokumenter

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Årsplan 2023-2024
( 2 MB )

Barnehagevedtektene
( 99 KB )

Selskapsvedtektene
( 44 KB )

Foreldreavtalen
( 1 MB )

Årsrapport for 2022
( 297 KB )

Fagområdene - progresjonsplan
( 181 KB )

Handlingsplan mot mobbing
( 1 MB )

( 0 KB )