• Ferietider

  18/02/2019

  Barnehagen er open heile året.

  Haustferien på skulen: veke 41 - kan verte noko redusert opningstid, etter foreldra sine behov. 

  Jolaferie: Jolaftan og nyttårsaftan er barnehagen stengt. Redusert opningstid etter foreldra sine behov.

  Vinterferie på skulen: veke 10 - kan verte noko redusert opningstid, etter foreldra sine behov.

  Påsken: kan verte noko redusert opningstid, etter foreldra sine behov. 

  Sommarferie: Likt som skulen sin ferie, i veke 26 - 32. Redusert opningstid frå kl. 7.30 - 16.30 i veke 26-32. Barna skal ha minst 3 veker ferie om sommaren, og 2 av dei må vere samanhengjande.

 • Planleggingsdagar 2020-21

  08/09/2020

  Måndag 17.08. 
  Fredag 13.11. 
  Måndag 04.01. 
  Måndag 15.03. 
  Fredag 14.05. 
  Fredag 13.08.  

 • Dagsrytme

  02/04/2020

  06.45    Barnehagen opner
  08.15    Frukost fram til kl. 9.00, for dei som ønskjer det.
  10.00    Gruppetid/frileik inne eller ute/tur
  11.00    Samlingsstund           
  11.30    Føremiddagsmat       
               Påkleding               
               Soving/leik ute
  14.30    Frukt ute eller inne
              Leik ute eller inne
  17.15    Barnehagen stengjer. Barna skal vere henta.