• Ferie

  03/10/2022

  Barna har krav på minst 4 veker og 1 dag ferie i løpet av eit år.

  Barnehagen er open heile året. 

  Haustferien på skulen: veke 41 - kan verte noko redusert opningstid, etter foreldra sine behov. 

  Jolaferie: Jolaftan og nyttårsaftan er barnehagen stengt. Redusert opningstid etter foreldra sine behov.

  Vinterferie på skulen: veke 10 - kan verte noko redusert opningstid, etter foreldra sine behov.

  Påsken: kan verte noko redusert opningstid, etter foreldra sine behov. 

  Sommarferie: Likt som skulen sin ferie, i veke 25 - 32. Redusert opningstid frå kl. 7.15 - 16.30 i veke 25-32. Barna skal ha minst 3 veker ferie om sommaren, og 2 av dei må vere samanhengjande.

 • Planleggingsdagar 2022-23

  03/10/2022

  Måndag 15.08. 
  Måndag 02.01. 
  Fredag 17.03. 
  Fredag 19.05. 

  Måndag 14.08.  
  Tysdag 16.08.
  Måndag 14.11. 

 • Dagsrytme

  03/10/2022

  06.45    Barnehagen opner
  08.15    Frukost fram til kl. 9.00, for dei som ønskjer det.
  10.00    Gruppetid/frileik inne eller ute/tur
  11.00    Samlingsstund           
  11.30    Føremiddagsmat       
               Påkleding               
               Soving/leik ute
  14.30    Frukt ute eller inne
              Leik ute eller inne
  16.30/.17.15    Barnehagen stengjer. Barna skal vere henta.