• Styret i barnehagen

  02/04/2020

  Barnehagen er danna som eit samvirkelag, eit SA. Alle foreldra er medeigarar, då dei kjøper seg ein andel når dei får plass i barnehagen.
  Eigarstyret består av 5 foreldre, ein representant frå personalet, samt dagleg leiar. Styret har det overordna tilsynet og ansvaret for barnehagen sin verksemd, drift og økonomi. Me har jamnlege møte gjennom heile året, og styreleiar og dagleg leiar har nær kontakt i kvardagen.
   

                        

 • Medlem i styret i Skulestad barnehage pr. 17.06.20

  08/09/2020

  Styreleiar:      Kim Bakkerud
  Nestleiar:       Martin Hindenes
  Styremedlem: Joakim Midthun
                         Stine S. Gjerald
                         Åse Midthun - personalrepr.
                         Lisa Fjæreide

  Vararepr.:      Torunn Farsund                                                                                                            Steinar Jørstad                                                                                

  Dagleg leiar:  Anne Ragnhild D. Kyte