• Styret i barnehagen

  06/12/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Barnehagen er danna som eit samvirkelag, eit SA. Alle foreldra er medeigarar, då dei kjøper seg ein andel når dei får plass i barnehagen.
  Eigarstyret består av 5 foreldre, ein representant frå personalet, samt dagleg leiar. Styret har det overordna tilsynet og ansvaret for barnehagen sin verksemd, drift og økonomi. Me har jamnlege møte gjennom heile året, og styreleiar og dagleg leiar har nær kontakt i kvardagen.
 • Styreleiar:   Øyvind Hjortland
 • Nestleiar:    Karethe H. Solstad
 • Styremedlem:      Åse Midthun
 •                             Joakim Midthun
 •                             Hilde Kyte Johnsen
 •                             Martin Hindenes 
 •                             

   

                        

 • Medlem i styret i Skulestad barnehage pr. 01.11.18

  18/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Styreleiar:      Øyvind Hjortland
  Nestleiar:       Martin Hindenes
  Styremedlem: Joakim Midthun
                         Stine S. Gjerald
                         Åse Midthun - personalrepr.
                         Lisbet Hirth
  Vararepr.:      
  Dagleg leiar:  Anne Ragnhild D. Kyte