• Årsmeldingar

    03/10/2022

    Årsmelding er ein oppsummering av året som er gått i høve til barn, personale, bygg, inventar og økonomi. Me vil her legge ut årsmeldingane for siste året.