Barnehagerelaterte nyheter

Valgt nyhet:

Vi har gjort leksa vår!
Barnehagen skal være noe annet enn skole. Dette ble også slått fast i Stortinget da de behandlet Meld.St.19: Tid for lek og læring, og forslaget om endringer i barnehageloven (Prop. 33 L). Resultatet ble at Stortinget gikk imot mer omfattende dokumentasjon av barnehagebarn og etablering av en språknorm for femåringer. Vedtaka som ble gjort gir føringer til det videre arbeidet med en ny rammeplan for barnehagene som er ventet ferdig i 2017. SV mener derfor at det er uheldig at Drammen har vedtatt en plan som strider mot dette. Vi har også kritisert planen for å stride mot den gjeldende rammeplanen som er en forskrift til barnehageloven og det viktigste styringsverktøyet for barnehagene.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/07 ( www.dagsavisen.no )

Flere nyheter:

Kjære Torbjørn: Er ikke det vi gjør godt nok?
Nå er vi litt i stuss her vi sitter. Mange av oss har lest stortingsmelding nr 19 – Tid for lek og læring. Vi sitter igjen med mange spørsmål. Vi kan ikke finne ut hvem som har skrevet stortingsmeldingen. Er det barnehagelærere som har vært med og utformet den? Det står mye om skole, men som du sikkert vet, så er ikke barnehage skole. Hvorfor skal du gjøre barnehagen mer «skolsk»? Er ikke det vi gjør godt nok? Hvorfor må du gjøre forandringer som vi vet ikke fungerer? Hvorfor hører du ikke på oss som profesjon?
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/07 ( https: )

Unni Bleken: – Vi trenger ikke bedre barn
En liten, eldre kvinne tar mikrofonen og presenterer seg for statsråd Torbjørn Røe Isaksen som «Unni Bleken, utdannet barnehagelærer i Trondheim i 1951». Dette skjer under Utdanningsforbundets debattmøte «Er leken i barnehagene truet?» 10. mai i år. Salen er full av sinte barnehagelærere som mener statsråden vil ødelegge barnehagen. Regjeringen varsla at en ny rammeplan skal bryte med barnehagetradisjonene Bleken og hennes utvalg satte ord på i planen som ble vedtatt i 1996.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/07 ( https: )

«Et godt lekemiljø er usynlig i den nye stortingsmeldingen om barnehager»
Tittelen på Stortingsmelding 19 2015-2016: Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagene inviterer til et fokus på lek og læring i tråd med norsk og nordisk barnehagetradisjon. Forsiden og tittelen er optimistisk. Ved lesning av dokumentet og særlig tiltakene, som er føringer for arbeidet med ny rammeplan, skapes det tvil og optimismen forsvinner.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/07 ( https: )

Gi barnehageungane leik og varme!
Vi hugsar dei som lot barndommen ta tid. Det skal du måla. I pengar.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/07 ( www.aftenbladet.no )

Stortinget viser vei for barnehagen
Stortingspolitikerne stemte nei til språknorm og mer dokumentasjon av enkeltbarn – og vil ha fortgang i arbeidet med bemanningsnorm og flere barnehagelærere.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 14/06 ( www.utdanningsforbundet.no )

Ser fram til bedre bemanning i barnehagene
– Det lover godt at Stortinget ivrer etter å få på plass både bemanningsnormen og flere barnehagelærere, sier Tormod Korpås.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 14/06 ( www.utdanningsforbundet.no )

Den nye barnehageforståelsen
Mulighetsbetingelsen for denne nye barnehageforståelsen er den voldsomme veksten i antall barnehagebarn. Så lenge de aller fleste barna vokste opp utenfor barnehagen, var barnehagens viktigste referanseramme ikke skolen, men hjemmet. Barnehagen skulle være en erstatning for hjemmoppdragelsen. Det ville derfor ha gitt liten mening å innrette barnehagen som en skoleforberedende institusjon: Siden man rundt omkring i de tusen hjem ikke bedrev noen systematisk opplæring av småbarna for å gjøre dem klare til skolen, var det ingen grunn for barnehagen til å gjøre det heller.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 13/06 ( www.arrvev.no )

Fra nederlag til nederlag
KOMMENTAR: Statsråd etter statsråd kan nå notere seg for sviende nederlag. Samarbeidet med KrF og Venstre fungerer dårlig for regjeringen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.dagsavisen.no )

Forskningen som ikke fikk plass
Pedagogisk dokumentasjon er nevnt kun en gang i hele stortingsmeldingen, selv om denne tilnærmingen er en vanlig og anerkjent måte å arbeide i barnehagen på. Vi undrer oss over at til tross for at Departementet ga rammeplanutvalget i oppgave å ta hensyn til nyere forskning, har denne forskningen ikke fått plass i utformingen av stortingsmeldingen vedrørende pedagogisk dokumentasjon.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.dagsavisen.no )

Still språkkrav til statsråden
Det høres så tilforlatelig ut når Torbjørn Røe Isaksen beskriver hva han ønsker å endre i norske barnehager. Hvorfor har han da hisset på seg Datatilsynet, forskere og nærmest hele barnehage-Norge?
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.vg.no )

Opposisjonen langet ut mot mangel på plan for bemanningsnorm i barnehagene
Opposisjonen er kritiske til at regjeringen ikke har en plan for bemanningsnorm innen 2020 i barnehagemeldingen. KrF er «skuffet og forbauset» over at det ikke er nevnt med ett ord i meldingen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( https: )

Krever bemanningsnorm og fagfolk inn i rammeplanen
I dag skal Stortinget behandle en omfattende barnehagepakke som vil prege barnehagesektoren på svært mange hold.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( barnehage.no )

Dropper kontroversielle forslag
Med galleriet i Stortingssalen fylt med representanter fra Barnehageopprør 2016, lot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tre av de mest konfliktfylte punktene i Stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring i barnehagen, falle. - See more at: http://barnehage.no/politikk/2016/06/dropper-kontroversielle-forslag/#sthash.vN5lxbPE.dpuf
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( barnehage.no )

Smell på smell for statsråden
3–0 til barnehagelærerne. Det blir resultatet når kunnskapsministeren i dag går til kamp i Stortinget for å forsvare egne barnehageforslag.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.dagsavisen.no )

Feirer seieren
– Vi feirer Stortingsdebatten om barnehagemeldingen. Nå konkluderer Stortinget med å ta et oppgjør med det regjeringen foreslo, og sier at lek skal være på barnets premisser, at man er utålmodige med å få en bemanningsnorm, at man ikke vil ha en språknorm i barnehagen, og at man vil verne om den norske barnehagetradisjonen. Det er vi veldig, veldig glade for, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.dagsavisen.no )

Utestemme
Barnehagelærere er gjerne endringsvillige, nysgjerrige og omstillingsdyktige. Kompetansen til å lede og delta i utviklings- og endringsarbeid har tradisjonelt vært en viktig del av utdanninga. Denne positive innstillingen til endring kan gjøre profesjonen litt vel medgjørlige ovenfor byråkraters og politikeres innblanding i faglige spørsmål. Men nå er det tydelig at fleksibilitetsstrikken har nådd sin maksgrense. Mange barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og -utdannere har den siste tiden sett det nødvendig å være barnehagebarnas advokat, også i det offentlige rom, og de har de gjort med stil.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.barnehageforum.no )

En hyllest til barnehagefolk
For en vår det har vært! På vegne av aksjonsgruppa i Barnehageopprør 2016 vil jeg benytte anledningen til å takke alle de som har demonstrert sitt mot, sin kjærlighet til ungene og sin faglige kraft, og som gjennom dette historiske opprøret har beveget verden. Og det er jo nettopp dette barnehagelærere driver med hver dag – de beveger barns verden. Nå har de også gjort det i det offentlige rom, ja, vi har faktisk nådd helt inn i Stortinget.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 08/06 ( www.barnehageforum.no )

Ny rammeplan for barnehagen: Hvor ble det av leken?
Hadde kunnskapsministeren lyttet mer til barnehagelærere om hva som skal til for å få bedre kvalitet i barnehagene, er jeg rimelig sikker på at meldingen hadde hatt et annet fokus, skriver Odd Arild Viste.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 07/06 ( www.utdanningsforbundet.no )

Dette blir en thriller – språknorm eller bemanningsnorm?
Vi stiller oss kritisk til hovedinnretningen av stortingsmeldingen, fordi den legger for stor vekt på tiltak vi tolker vil føre barnehagen vekk fra viktige kvaliteter ved den norske og nordiske barnehagemodellen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 06/06 ( www.barnehageforum.no )

– Hver dag jobber jeg med å være «alle sin»
Under et måltid i barnehagen sa et barn til meg: «Hege er min»…. mens han tittet forsiktig rundt seg.. Jeg kjente jeg ble litt rørt over et veldig koselig utsagn… og han fortsatte mens han tittet rundt på de andre barna i barnehagen. «Nei… Hege er alle sin», sa han, og det gjorde at hjertet mitt lagde et ekstra hopp. For ja…. Jeg jobber virkelig med å være «alle sin». Jeg jobber systematisk med å lytte til barns og voksnes bidrag og hva disse bidragene åpner opp for i mangfoldet og fellesskapet vi har i barnehagen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 06/06 ( www.indre.no )

Å tenke videre utover at en språknorm er en god ide i barnehagen
eg er/blir opptatt "STORE GEVINSTER" et uttrykk Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Caroline Solem, generalsekretær Dysleksi Norge, bruker i forbindelse med å argumentere for en utvikling av en språknorm i barnehagen. De sier ”å lage en språknorm krever et grundig forskningsbasert arbeid” og videre "Det vil ha store gevinster, som å bidra til kunnskap om språk og bedre kartleggingsverktøy".
Les mer (åpnes i nytt vindu) 06/06 ( www.dagsavisen.no )

Til det beste for barnet
En helt vanlig morgen i barnehagen er Line som vanlig alene på tidligvakt. Da hun åpnet opp døren til avdelingen, står det allerede to barn utenfor som venter på å få komme inn. I løpet av de ti første minuttene er syv av barna levert, og leken er i gang.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 06/06 ( www.bt.no )

Fire grunner til at språknorm er en god ide!
Forslag om språknorm har blitt møtt med mye kritikk. Det er imidlertid minst fire grunner til at en språknorm i barnehagen er en god ide.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 03/06 ( www.dagsavisen.no )

Opposisjonen støtter ikke Røe Isaksens barnehagemelding
Forslaget om å innføre en veiledende norm for hvor mye språk et barn skal kunne før det begynner på skolen, får ikke støtte. Tvert imot presiserer Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti det motsatte, nemlig at det ikke skal innføres noen språknorm. Dette er en klar beskjed til kunnskapsministeren, påpeker KrFs Geir Bekkevold.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 03/06 ( https: )

Skulebokkunnskap eller leik i barnehagen?
Det er grunn til å spørje om ei innsnevring av synet på læring vi gje det vi ønskjer oss. Og har vi rett til å utnytte leik som vi vil for å nå måla?
Les mer (åpnes i nytt vindu) 03/06 ( barnehageforum.no )

Stortingsmelding 19: Mot en enda mer skolepreget barnehage?
Den nye stortingsmeldingen presser barnehagen ytterligere inn i utdanningsfolden, og avslører en holdning om at barnehager skal drives for skolens skyld. Den norske barnehagens helhetlige barnesyn står nå på spill.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 03/06 ( barnehageforum.no )

Ikkje stortingsfleirtal for språknorm i barnehagen
– Nei, Venstre stør ikkje framlegget om ei slik norm. Eit kompetent personale og betre bemanning er viktigare tiltak for å betre språkarbeid i barnehagen, seier Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre, til Utdanning. Hadde regjeringa fått støtte frå Venstre, hadde tiltaket fått fleirtal.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 02/06 ( https: )

Hvorfor vil ikke kunnskapsministeren høre på fagfolk som vet hva som er best for barn?
Skuffelsen var stor da meldingen kom og vi raskt kunne konstatere at Regjeringen hadde lagt frem en melding med mer måling, kartlegging og skolelignende aktiviteter i barnehagen, og ikke en melding om kvaliteten i hele barnehageløpet.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 02/06 ( www.aftenposten.no )

Slakter stortingsmeldingen
Opposisjonen vil stemme ned flere av forslagene i Stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 02/06 ( barnehage.no )

– Samla slakt
Familie- og kulturkomiteen leverte i går sin innstilling til stortingsmeldingen for kvalitet i barnehagen. Som varslet går opposisjonspartiene mot omstridte forslag om språknorm og kartlegging.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 02/06 ( www.dagsavisen.no )

Motbør, men ikkje avklart for barnehagemeldinga
Arbeidarpartiet og KrF har gjort store endringar i stortingsmeldinga om barnehagar, «Tid for lek og læring».
Les mer (åpnes i nytt vindu) 02/06 ( https: )

Opposisjonen seier nei til språknorm i barnhagen
Arbeidarpartiet og KrF vil bytte ut kunnskapsministerens språknorm for barnehagebarn med å tydeleggjere måla for språkarbeidet i barnehagen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 02/06 ( https: )

– Stortingsmeldingen kan være starten på barnehagebarnas første nasjonale prøve
Regjeringen ønsker også et lovfestet krav om at barnehageansatte må snakke godt norsk, og at skolene plikter å samarbeide med barnehagen. Mobbing er også et satsingsområde i meldingen. Utdanningsforbundet har hatt store forventninger til meldingen, og er skuffet over en rekke tiltak.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 01/06 ( https: )

– Et brudd med norsk barnehagetradisjon
Et tilbakeblikk på tidligere stortingsmeldinger om barnehagen viser at kampen om innholdet ikke er av ny dato, skriver Tora Korsvold og Mette Nygård ved Dronning Mauds minne høgskole.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 31/05 ( barnehage.no )

På flukt. Om den karnevaleske latterens vilkår
Så skjer det igjen. Små, raske skritt mot gulvbelegget. Jeg ser dem ikke, men hører så inderlig godt. Trillende, lavmælt latter, to små struper som nesten synkront hiver etter pusten, et nesten umerkelig vindpust i det to fireåringer farer forbi den åpne kontordøra mi. Jeg vet at de i neste øyeblikk hiver seg inn døra til biblioteket, og etter all sannsynlighet forsvinner de under den lave sofaen aller innerst i kroken.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 31/05 ( www.barnehageforum.no )

Vil ikke endre den nordiske barnehagemodellen
- Vår intensjon er å forbedre og bygge videre på det vi allerede har, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til en fullsatt sal på barnehagekonferansen Barnehage 2016
Les mer (åpnes i nytt vindu) 30/05 ( barnehage.no )

Minoritetsspråklige barn må få støtte til å utvikle morsmålet
11. mars 2016 kom stortingsmelding nr. 19 – "Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen". Stortingsmeldingens formål er å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet. Kapittel 4.3.4 dreier seg om "støtte til minoritetsspråklige barns utvikling av norsk språk", hvor regjeringen legger fram hvordan barnehagen skal jobbe med norsk språk og språkutvikling knyttet til minoritetsspråklige barn, og hva slags tiltak som kan fremme dette. Regjeringen må innføre tiltak om støtte til minoritetsspråklige barns utvikling av morsmål på lik linje med norsk som andrespråk.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 30/05 ( https: )

Regjeringen er på villspor i sin barnehagemelding
I Meld. St. 19 gir regjeringen signaler om at de investerer i barnehagefeltet med forventninger om bestemte resultater. Regjeringen ønsker å tydeliggjøre barns utbytte av å gå i barnehagen. Jeg stiller spørsmål til Regjeringens behov for å forhåndsdefinere barnehagelivet. Det gir inntrykk av at det finnes en metode som «virker».
Les mer (åpnes i nytt vindu) 30/05 ( khrono.no )

En språknorm i barnehagen?
Stortingsmelding 19, «Barnehagemeldingen», foreslår å etablere en språknorm tilsvarende de ferdighetene barna trenger for å klare seg i skolen, det vil si når de er i fem–seksårsalderen. Det er en rekke problemer knyttet til et slikt forslag, og vi skal ta dem i tur og orden.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 30/05 ( www.dagsavisen.no )

Røe Isaksen: – Det skal fortsatt være plass til lek i barnehagen
Kunnskapsministeren vil ikke endre den nordiske barnehagemodellen. – Jeg vil ikke starte skole i barnehagen, sier han.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 30/05 ( https: )

Bedre kvalitet i barnehagen
Regjeringens politikk skal bidra til at alle barnehager kommer opp på nivå med de beste. For å sikre alle barn et godt barnehagetilbud og en god overgang til skolen, vil vi ha mer systematisk arbeid med språk og læring i barnehagene. Barnehagen skal være opptatt av hvordan barna har det nå og i fremtiden. Det er ingen motsetning mellom å skape en trygg arena for lek i barnehagen og å forberede barna til skolen.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 27/05 ( www.dagensperspektiv.no )

Barns brysomme rettigheter
I barnehagens lovverk og i vår barnehagepedagogiske tradisjon er foreldre posisjonert som barnehagens samarbeidspartner, ikke motstander. Profesjonen lever godt med at den tillit de opparbeider seg hos hver enkelt forelder er grunnlaget for alle foreldresamtykker, og det er ikke for vanskelig for barnehagelærere å være i dialog med foreldre om hvordan innsamling av barns personopplysninger bør foregå og når opplysningene skal slettes.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 27/05 ( www.dagbladet.no )

Ett skritt frem og to tilbake?
Nylig kom regjeringen med Stortingsmelding 19 (2015-2016). Den skal skissere deres prioriteringer for utvikling og arbeid med den nye rammeplanen. Målet er økt kvalitet i barnehagene. Ved et ordtellingssøk viser det seg at begrepet «læring» triumferer med det dobbelte antall treff sammenlignet med begrepet «lek», og leken står oftest i sammenheng med læring. Hvor er det rom for lekens egenverdi?
Les mer (åpnes i nytt vindu) 27/05 ( www.barnehageforum.no )

Regjeringens manglende forståelse
Skal vi tenke mangfold og inkludering eller skal vi tenke rett norsk-språklig-opplæring med fokus på likhet og individualitet? Hva med samarbeid og inkludering av flerspråklige familier, som er en viktig og sentral del i det daglige arbeidet i å verdsette mangfold, og nedfelt i barnehageloven og i dagens Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver?
Les mer (åpnes i nytt vindu) 27/05 ( www.barnehageforum.no )

Vi risikerer å miste noe hvis vi får forutbestemte utbyttebeskrivelser
Regjeringen vil tydeliggjøre forventninger til at barnehagene skal levere ønskede resultater, avkasting og overskudd for en fremtid. Hva kan være problematisk ved slike målestokker?
Les mer (åpnes i nytt vindu) 27/05 ( www.barnehageforum.no )

Produkter eller barn?
I stortingsmeldingen som kom ut i mars i år, benyttes ordet utbytte minst 16 ganger. Det får fem barnehagelærerstudenter til å sette spørsmålstegn ved intensjonene bak meldingen. -
Les mer (åpnes i nytt vindu) 23/05 ( barnehage.no )

Ikke så god kvalitet i norske barnehager som vi tror
Norske barnehager er dårlige til å pirre barnas nysgjerrighet og utforskertrang. Økt fokus på læring og kutt i estetiske fag er årsaken, mener forskere.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 20/05 ( forskning.no )

Hvite striper på veien
Jeg er en voksen barnehagelærerstudent som går andreåret på Høgskolen i Østfold. Jeg har fått følge barn fram mot deres overgang til skolen gjennom flere års arbeid i barnehagen. Da det politiske ansvaret for barnehagene ble flyttet til Wanja Lodalen går i andreklasse ved Høgskolen i Østfolds barnehagelærerutdanning. Kunnskapsdepartementet opplevde jeg at det førte til tyngre politisk satsning på barnehagen som læringsarena med tilhørende forventninger om hva læring er. Denne overgangen har ikke vært helt uproblematisk for barnehagen. På den ene siden var kanskje overgangen nødvendig for å løfte barnehagen og inkludere og anerkjenne den som den læringsarenaen den faktisk er. På den andre siden ble kanskje presset om å tilpasse seg skolen for sterkt.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 20/05 ( www.barnehageforum.no )

Hvordan skape bedre barnehager?
– Kanskje er det vår egen feil. Kanskje har vi vært for passive og godtatt for mye. Men nå er det slutt! lover daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne K. Berget.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 20/05 ( www.barnehage.no )

«Hode-Høyre» i barnehagen
Høyres forsøk på å disiplinere barnehagene som underleverandører til kompetanseskolen, vil føre til mer byråkrati og en ensretting det ikke er behov for. La fagfolk og foreldre styre på i barnehagen med det de tror barna har størst glede og nytte av, skriver redaktør Magne Lerø.
Les mer (åpnes i nytt vindu) 19/05 ( www.dagensperspektiv.no )