Samarbeid med andre i nærområdet
  ( 09/11/2011 )
  Barnehage - skule:
  Me har ikkje mykje samarbeid med skulen pr. idag, men har førskuledagar på våren for dei som skal byrje på skulen. Me håper å få til noko meir samarbeid, slik som besøk på skulen til 1. klassen og omvisning på skulen. Me vil og ha 1. klassen på besøk i barnehagen.
  Barnehage - nærmiljø:
  Barnehagane: Me vil dra og få besøk at dei andre barnehagane i nærmiljøet. Me vil og ha nokre felles førskulegrupper med dei, felles turdagar innimellom, m.m.
  Bedriftar: Dei to avdelingane med dei eldste barena, vil prøve å besøke ei bedrift i halvåret, slik at dei bli kjent med kva som finst av bedriftar/arbeid i nærmiljøet.
  Idrettsplassen: Me drar på tur til idrettsplassen innimellom og har ulike aktivitetar, mat, m.m. Me er eigarar av 2 m2!11 av kunstgrasbanen, slik at det er ekstra kjekt å nytte denne.
   

  Skriv tekst her