Skulestad barnehage SA
 
 
   
Tel: 56512711 -   Fitjavegen 18, 5710  Skulestadmo 
 
Forsiden
Bukkane Bruse
Blåmann
Klatremus
Nøtteliten
Fakta om bhg
Diverse om barnehage
Dokumenter/artikler
Ny Rammeplan
Personale
Styret
SU
Samarbeid
Satsingsområde
Årsplan
Året rundt
Årsmelding
Helse/sjukdommar
Tips/ideer/gode råd
Oppskrifter
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
819935 sidevisninger
 
Samarbeid med andre i nærområdet  ( 09/11/2011 )
Barnehage - skule:
Me har ikkje mykje samarbeid med skulen pr. idag, men har førskuledagar på våren for dei som skal byrje på skulen. Me håper å få til noko meir samarbeid, slik som besøk på skulen til 1. klassen og omvisning på skulen. Me vil og ha 1. klassen på besøk i barnehagen.
Barnehage - nærmiljø:
Barnehagane: Me vil dra og få besøk at dei andre barnehagane i nærmiljøet. Me vil og ha nokre felles førskulegrupper med dei, felles turdagar innimellom, m.m.
Bedriftar: Dei to avdelingane med dei eldste barena, vil prøve å besøke ei bedrift i halvåret, slik at dei bli kjent med kva som finst av bedriftar/arbeid i nærmiljøet.
Idrettsplassen: Me drar på tur til idrettsplassen innimellom og har ulike aktivitetar, mat, m.m. Me er eigarar av 2 m2!11 av kunstgrasbanen, slik at det er ekstra kjekt å nytte denne.
 

Skriv tekst her