Skulestad barnehage SA
 
 
   
Tel: 56512711 -   Fitjavegen 18, 5710  Skulestadmo 
 
Forsiden
Bukkane Bruse
Blåmann
Klatremus
Nøtteliten
Fakta om bhg
Diverse om barnehage
Dokumenter/artikler
Ny Rammeplan
Personale
Styret
SU
Samarbeid
Satsingsområde
Årsplan
Året rundt
Årsmelding
Helse/sjukdommar
Tips/ideer/gode råd
Oppskrifter
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
   
 
819954 sidevisninger
 
Årsplan  ( 02/04/2020 )
Årsplanen er eit arbeidsdokument for personalet og eit informasjonsdokument for foreldra og politikarane. Planen er eit forpliktande styringsdokument, men det kan gjerast endringar undervegs, dersom ein ser at det er naudsynt eller meir hensiktsmessig.  
SU (samarbeidsutvalet) skal godkjenne planen før han er endeleg.

Skriv tekst her